sise

 • Груди носи к’о одликовања!

  енске груди – одвајкада су објекат дивљења мушког света. Колико их је само песника опевало и сликара сликало и увек…

  Read More »
 • Oktoberfest – „O’zapft is!“

      Ни краљ, ни тамо неки министар, већ један обични подофицир бајерске националне гарде је дошао на идеју о…

  Read More »
 • Србизми I

  Прикупљено и покупљено са интернета Aтлeт мajицa Oдeвни прeдмeт у кojeм лeтo прoвoди прoсeчaн српски ћaлe. Дoдaтнa oпрeмa пoдрaзумeвa гaћe,…

  Read More »