prsti

  • Моћ прстију

    роз прсте руке протиче енргија у виду меридијана. Они, меридијани, не прсти нису “одговорни” само за одређене органе него и…

    Read More »
  • Груди носи к’о одликовања!

    енске груди – одвајкада су објекат дивљења мушког света. Колико их је само песника опевало и сликара сликало и увек…

    Read More »