прстењак

  • Моћ прстију

    роз прсте руке протиче енргија у виду меридијана. Они, меридијани, не прсти нису “одговорни” само за одређене органе него и…

    Read More »