Marc Widmer

  • Frauenmond илити Женски месец

    Frauenmond илити Женски месец -ако играмо асоцијације доћи ћемо до месечног циклуса, “мјесећнице”,  менструације. Многе жене знају, (а то желим…

    Read More »