Početna / Zanimljivosti / Deset tačaka strategije manipulisanja narodom

Deset tačaka strategije manipulisanja narodom

vu-noam

Noam Čomski je jedan od najznačajnijih i najuticajnijih intelektualaca našeg doba. Lingvista, filozof, kognitivni naučnik, politički aktivista, neumorni kritičar imperijalne politike koja uspeva zahvaljujući sistemskoj umreženosti institucija, nauke, akademije, medija, politike i biznisa. Autor je preko stotinu knjiga.
Prema Indeksu citiranosti u umetničkim i humanističkim disciplinama ( „Arts and Humanities Citation Index“), Čomski je kao izvor citiran više nego bilo koji drugi živi naučnik između 1980. i 1992. godine. Takođe, on je i osmi najcitiraniji naučni izvor svih vremena: prema istraživanju Instituta za naučne informacije („Institute for Scientific Information“)
Inostrani je član SANU.

Ovo su po Nomskom, deset tačaka strategije manipulisanja narodom:

1) PREUSMERAVANjE PAŽNjE
Pažnju javnosti preusmeravati sa važnih problema na nevažne. Prezaposliti javnost poplavom nebitnih informacija, da ljudi ne bi razmišljali i stekli osnovna saznanja u razumevanju sveta.

2) STVARANjE PROBLEMA
Ta metoda se naziva i “problem-reagovanje-rešenje”. Treba stvoriti problem, da bi deo javnosti reagovao na njega. Na primer: izazvati i prenositi nasilje sa namerom, da javnost lakše prihvati ograničavanje slobode, ekonomsku krizu ili da bi se opravdalo rušenje socijalne države.

vu-da3) POSTUPNOST PROMENA
Da bi javnost pristala na neku neprihvatljivu meru, uvoditi je postepeno, “na kašičicu”, mesecima i godinama. Promene, koje bi mogle da izazovu otpor, ako bi bile izvedene naglo i u kratkom vremenskom roku, biće sprovedene politikom malih koraka. Svet se tako vremenom menja, a da to ne budi svest o promenama.

4) ODLAGANjE
Još jedan način za pripremanje javnosti na nepopularne promene je, da ih se najavljuje  mnogo ranije, unapred. Ljudi tako ne osete odjednom svu težinu promena, jer se prethodno privikavaju na samu ideje o promeni. Sem toga i “zajednička nada u bolju budućnost” olakšava njihovo prihvatanje.

5) UPOTREBA DEČIJEG JEZIKA
Kada se odraslima obraća kao kad se govori deci, postižemo dva korisna učinka: javnost potiskuje svoju kritičku svest i poruka ima snažnije dejstvo na ljude.Taj sugestivni mehanizam u velikoj meri se koristi i prilikom reklamiranja.

6) BUĐENjE EMOCIJA
Zloupotreba emocija je klasična tehnika, koja se koristi u izazivanju kratkog spoja, prilikom razumnog prosuđivanja. Kritičku svest zamjenjuju emotivni impulsi (bes, strah, itd.) Upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvesnom, pa je kasnije moguće na tom nivou sprovesti ideje, želje, brige, bojazni ili prinudu, ili pak izazvati određena ponašanja.

vu-isp

7) NEZNANjE
Siromašnijim slojevima treba onemogućiti pristup mehanizmima razumevanje manipulacije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba da bude što slabiji ili ispod proseka, da bi ponor između obrazovanja viših i nižih slojeva ostao nepremostiv.

8) VELIČANjE GLUPOSTI
Javnost treba podsticati u prihvatanju prosečnosti. Potrebno je ubediti ljude da je (in, u modi), poželjno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema kulturi i nauci.

9) STVARANjE OSEĆAJA KRIVICE
Treba ubediti svakog pojedinca da je samo i isključivo on odgovoran za sopstvenu nesreću, usled oskudnog znanja, ograničenih sposobnosti, ili nedovoljnog truda. Tako nesiguran i potcenjen pojedinac, opterećen osećajem krivice, odustaće od traženja pravih uzroka svog položaja i pobune protiv ekonomskog sistema.

10) ZLOUPOTREBA ZNANjA
Brz razvoj nauke u poslednjih 50 godina stvara rastuću provaliju između znanja javnosti i onih koji ga poseduju i koriste, vladajuće elite. “Sistem”, zaslugom biologije, neurobiologije i praktične psihologije, ima pristup naprednom znanju o čoveku i na fizičkom i na psihičkom planu.

vu-ovceNomski je ovo napisao da bi pomogao da jedan narod prepozna manipulacije, a ne političarima da što bolje i uspešnije manipulišu.

Pošto naš narod ne čita ništa osim umrlica i tv programa, ostavlja političarima sav potreban prostor i vreme za ostvarivanje njihovih ciljeva.

Ruku na srce, jeste li prepoznali sličnost sa situacijom u nas? Slučajna ili namerna, pitanje je sad?

Komentari

O autoru Maya

Na privremenom radu u inostranstvima. Poštujem tuđe, a svoje volim - njega, milicu moju, najviše . Da tvitujem i blogujem - n' umem.

Možda vam se svidi

O Đurđevdanu…

Na Đurđevdan , pre prvih petlova, momci i devojke, radi običaja i radoznalosti, urane na …