Здравље и лепота

BMI – Body Mass Index

BMI prikazuje odnos mase i visine tela, međutim ne uzima u obzir telesnu građu, pa je njegova upotreba ograničena. On ne može ilustrovati procenat masnog tkiva u odnosu na mišićnu ili koštanu masu – što su osnovni kriterijumi za procenu uhranjenosti. Pojedinci sa velikom telesnom masom i visokim BMI indeksom ne mogu se automatski kategorizovati kao gojazni. Na primer, kod bodibildera i krupno građenih ljudi, udeo mišićne i koštane mase u odnosu na visinu je velik, ali to ne znači da su oni debeli.Ipak, BMI se koristi kao dobra medicinska i statistička mera uhranjenosti.Ovakav način poređenja mase i visine, kao antropometrijskih varijabli, razradio je belgijski naučnik Adolf Kvetelet za potrebe istraživanja „socijalne fizike“ sredinom 19. veka – zbog čega se BMI često naziva i Kveteletov indeks.Vrednosti između 19 i 26,važe za normalnu težinu. Veoma je bitno znati da BMI važi samo za odrasle imeđu 18 i 65 godina.
Ako je vaš BMI veći od 26, trebalo bi da obratite pažnju na ishranu i da malo oslabite.Preterana težina je često uzrok dijabetesa, visokog krvnog pritiska i ostalih kardiovaskularnih bolesti. Ne kažem da je ona jedini uzrok, ali pomaže veoma da od nabrojanih bolesti obolite.Ako je vaš BMI preko 30, pod hitno morate zbog čisto zdravstvenih razloga, da oslabite. Zdravstveni problemi koji nastaju zbog gojaznosti, mogu veoma snažnoda utiču na vaš život, svakodnevnicu.Ne samo gojaznost, nego i neuhranjenost (kad vam je BMI ispod 18,5) loše utiče na zdravlje. Izražena neuhranjenost je često pokazatelj neke bolesi.Idealna težina je veoma važna za zdravlje i potrudite se da sevrednosti vašeg BMI, kreću između 19 i 26.

Коментари

Tags

Ненад Машан

Лутaлицa, прoнaлaзaч, љубитeљ кaфaнe, вoзaч тeшких мaшинa, пeрaч прoзoрa, писaц, дизajнeр, будaлa и нaрaвнo, пoнoсни Српски нaциoнaлистa

Related Articles